Privacy verklaring Fred Smit Vastgoed en Stichting Derdengelden Fred Smit Vastgoed

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bijgewerkt op: 26 maart 2018

Privacybeleid Fred Smit Vastgoed en Stichting Derdengelden Fred Smit Vastgoed

Gebruik van persoonsgegevens

Verstrekking aan derden

Profilering en cookies

Beveiligen en bewaren

Websites van derden

Minderjarigen

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Autoriteit Persoonsgegevens

Inwerkingtreding

Privacybeleid Fred Smit Vastgoed en Stichting Derdengelden Fred Smit Vastgoed.

Fred Smit Vastgoed is een commerciele organisatie met winstoogmerk en Stichting DerdenGelden Fred Smit Vastgoed is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, van en voor consumenten. Via onze websites bieden wij allerlei diensten aan individuen en bedrijven. Daarnaast is er voor sommige activiteiten een onafscheidelijke samenwerking tussen beiden, specifiek gericht om aan vermogensafscheiding te doen. Dit heeft met name betrekking op handelingen tot voortvloeien o.a. bij verhuur en beheer. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt; passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch 070 - 3824641/0655395180

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18:00 uur

E-mail Via het contactformulier op onze website

Post Laan van Oostenburg 25, 2271an Voorburg

Gebruik van persoonsgegevens Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

naam

bedrijfsgegevens

e-mailadres

geboortedatum

geslacht

IBAN

nummer identiteitsbewijs

informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier interesses

leeftijd

naam

NAW-gegevens

gegevens over je kadastrale vermeldingen

onderwerpen die je wil bespreken

samenstelling huishouden

technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites indien we dit opslaan

telefoonnummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten jij gebruikt):

U verkoopt of verhuurt uw woning Wanneer u een makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast: uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. Bij totstandkoming overeenkomst soms inkomensgegevens of gegevens die Wwft voorschrijft om te rechercheren. de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde foto’s en video’s van de woning de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt U bent op zoek naar een andere woning Wanneer u een makelaar inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast: uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een makelaar Wanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door een makelaar, dan kan het makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum de reden van koop of huur uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.

Waar gebruiken makelaars deze gegevens voor? U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning Uw makelaar gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt: om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt) voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren voor het toezenden van informatie over producten en diensten van uw makelaar; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw makelaarskantoor. U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een makelaar De makelaar van de verkoper of verhuurder gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt: voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren.

Verder mogelijk: om jou persoonlijke gegevens in contractuele vormen op te nemen, huur- en/of koopovereenkomsten alsmede beheersovereenkomsten. om jouw aanvraag voor informatie of bezichtigingen te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan. om je inschrijving inzake kadaster, hypotheekregister, inventarislijsten huur/koop te verwerken. om je klacht over een bedrijf of je reactie op een klacht te verwerken. om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren. om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij consumenten en zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan testen of controleren. om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post. om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de verschillende websites. om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses (zie ook het kopje profilering). om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren. om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch. om onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies Wij combineren niet jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen: www.thehagueproperty.nl www.fredsmitvastgoedmakelaardij.nl We gebruiken Google Analytics maar het delen van informatie staat uit en er is met Google een verwerkingsovereenkomst afgesloten waardoor we voldoen aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we op dit moment geen gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Beveiligen en bewaren Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens Je kunt ook contact opnemen via de volgende gegevens: Telefonisch 070 - 3824641/0655395180 Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18:00 uur E-mail Via het contactformulier op onze website Post Laan van Oostenburg 25, 2271 AN Voorburg

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 26 maart 2018.