VVE reglement en recht

modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten 2006

modelreglement bij splitsing in appartementsrechten januari 2006

modelreglement 1972

modelreglement 1973

modelreglement 1992

modelreglement 1983

 English version reglement 2006

 Inmiddels hebben een aantal wijzigingen van de Appartementenwet plaatsgevonden. In de transponeringstabel kunt u zien welk artikel waarnaar in een oud reglement wordt verwezen, u in de huidige wet moet raadplegen:

download tabel

Nieuw: modelreglement 2017