VVE reglement en recht

notary transport convenience tax

modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten 2006

modelreglement bij splitsing in appartementsrechten januari 2006

modelreglement 1972

modelreglement 1973

modelreglement 1992

modelreglement 1983

 English version reglement 2006